فوبیا

۱۵ فوبیایی که فکر نمی کردید نامی داشته باشند

هر انسان در زندگی ممکن است ترس هایی داشته باشد! در ادامه این مطلب ۱۵ فوبیایی که فکر نمی کردید نامی داشته باشند را معرفی می کنیم.

Anuptaphobia

فرد از مجرد ماندن یا تنها ماندن تا آخر عمرش می ترسد

Athazagoraphobia

ترس از فراموش شدن ، ترک شدن ، کنار گذاشته شدن توسط دیگران

Blennophobia

ترس از چیزهای چسبناک ، لعاب ، لجن

Gelotophobia

ترس از اینکه دیگران به فرد بخندند

Gerascophobia

ترس از پیر شدن

Glossophobia

ترس از صحبت کردن جلوی مردم ، این ترس در کنار ترس از مرگ ، در جایگاه اول بین مردم آمریکا است

Hellenologophobia

ترس از واژه های یونانی

Kakorrhaphiophobia

ترس از شکست

Lockiophobia

ترس از زایمان

Macrophobia

ترس از صف های طولانی

Metathesiophobia

ترس از تغییرات

Nyctohylophobia

ترس از جنگل های مه آلود در شب

Obesophobia

ترس از چاق شدن

Ophthalmophobia

ترس از ایکه دیگران به فرد خیره شوند

Syngenesophobia

ترس از بستگان و فامیل

برچسب ها

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close