استرس

استرس پاسخ ذهنی ، احساسی و فیزیکی ما به فشار هست. احساس میکنیم که خواسته ها بیش از حد توان ماست. این فشار به فاکتورهای خارجی مثل اتفاقات زندگی ، بیماری ( خودمان یا آشنایان ما) ، شغل ، خانه و خانواده ، تحصیل ، نبود امکانات ، یا توقعاتی که خودمان از خودمان داریم وابسته است.حتی کارهایی لذت بخشی که انجام میدهیم هم میتواند استرس زا باشد ، مانند رفتن به تعطیلات ، جا به جایی خانه ، عوض کردن شغل ، باردار شدن ، وظایف پدرانه یا مادرانه ، مراسم سال نو و… افکار رایج در هنگام استرس: این دیگه خیلی زیاده! نمی تونم تحمل کنم! عادلانه نیست! یکی باید کمکم کنه! کلی کار هست که باید تو این زمان کم انجامش بدم! عمرا اگه بتونم این کار رو تموم کنم! باید این کارو هرجوری شده انجام بدم! احساسات فردی شامل: تحریک پذیری ،  بد اخلاقی ، نگرانی ، بی طاقتی ، عصبانیت ، غمگین ، حس ناامیدی.

Close