اضطراب

اضطراب دارید؟ آیا نگران هستید؟ ممکن هست نگران شغل خود یا مشکلی که با رئیس به وجود آمده باشید یا حس دل آشوبی داشته باشید وقتی منتظر جواب آزمایش پزشکی خود هستید. ممکن است هنگام رانندگی در ساعت شلوغی خیابان ها عصبی و نگران شوید. در زندگی، هر فردی اضطراب را در برهه ای تجربه خواهد کرد. برای اکثر مردم ، حس نگرانی گذرا است ، یا فقط برای مدت کمی ماندگار خواهد بود. اما برای بعضی از مردم این نگرانی ها بیشار از یک عبور لحظه ای یا یک روز استرس زا کاریست! نگرانی شما ممکن هست تا هفته ها ، ماه ها و یا سال ها ماندگار شود. هر چه بیشتر ماندگار شود بدتر می شود.گاهی ممکن است آنقدر شدید شود که در زندگی روزمره شما اختلال ایجاد کند. وقتی این اتفاق افتاد ، می گویند شما به اختلال نگرانی دچار شده اید. نگرانی و حس اضطراب طبیعی وابسته به زمان کوتاهی است ، همچنین در ارتباط با شرایط و موقعیت های استرس زا می باشد مانند مصاحبه شغلی. نوع نگرانی که توسط مردمی که دچار به اختلال نگرانی هستند مداوم تر و پر تکرار تر است و همیشه هم به چالش خاصی وابسته نیست و همین باعث می شود تا سطح کیفی زندگیشان روز به روز کمتر شود. هر نگرانی ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. بعضی از نشانه ها شامل موارد زیر می باشد.

Close