افسردگی

اکثر مردم در زندگیشان اضطراب و افسردگی را در زندگیشان تجربه کرده اند. از دست دادن عزیزی ، اخراج شدن از کار ، طلاق گرفتن و دیگر مشکلاتی که انسان را به سمت غمگین بودن ، تنهایی ، ترس ، عصبی بودن یا اضطراب سوق میدهند. داشتن این احساسات در مقابل این عامل ها طبیعی هستند اما بعضی از مردم این احساسات را به صورت روزانه بدون دلیل آشکاری تجربه می کنند که زندگی طبیعی را برایشان دشوار می کند. افرادی که اینگونه هستند ممکن است دچار اختلال اضطراب یا افسردگی یا ترکیبی از آن باشند. برای فردی که از اختلال اضطراب رنج می برد امری طبیعی است که دچار افسردگی نیز باشد. خبر خوب این است که هر کدام از اختلال ها قابل درمان است ، به صورت جداگانه یا همراه با هم. افسردگی وضعیتی است که فرد دچار دلسردی ، غمگین بودن ، نا امیدی ، عدم انگیزه و بی علاقگی می شود. وقتی این حالات برای مدت کمی در فرد دیده شود نوعی از افسردگی مقطعی را بروز داده است اما وقتی که این حالات روحی برای زمانی بیشتر از دو هفته ماندگار شود و عواطف در تقابل با فعالیت های روزمره شود نشان دهنده افسردگی کلی است. افسردگی کلی یک وضعیت قابل درمان است که بر روی طرز فکر فرد ، رفتار و عملکرد او تاثیر می گذارد. افسردگی یکی از شایع ترین اختلالاتی است که برای ذهن انسان پیش می آید. در سال 2014 در ایالات متحده آمریکا، حدود 15.7 میلیون انسان بالای 18 سال حداقل یک بار افسردگی کلی را در سالی که گذشته تجربه کرده است که حدود 6.7 درصد کل جمعیت بزرگسالان آمریکا می باشد. از هر 100 کودک 2 کودک و از هر 100 نوجوان 8 نوجوان به افسردگی کلی دچار هستند.

Close