فوبیا

فوبیا یا هراس چیست؟ مشکل هراس ، ترس شدید نسبت به چیزی که در واقع هیچ خطری برای فرد ندارد است . مشکلات هراس رایج در مردم ، ترس از فضاهای بسته ، ترس از ارتفاع ، رانندگی در اتوبان ، حشرات در حال پرواز ، مار یا آمپول است. هرچند ما می توانیم نسبت به هرچیزی هراس پیدا کنیم اما اغلب هراس های ما از زمان کودکی ما نشات می گیرد. اما در بزرگسالی هم می تواند ترس های جدیدی به ما اضافه شود.اگر شما به مشکل هراس دچار هستید ، حتما متوجه هستید که ترس شما غیرمنطقی است اما باز هم نمیتوانید احساساتتان را کنترل کنید. حتی فکر کردن به آن باعث اضطراب و ترس درون شما میشود و وقتی که در آن شرایط قرار بگیرید وحشت خود به خود در شما شکل میگیرد.

Close