وسواس فکری اجباری

وسواس فکری اجباری چیست؟ اختلال وسواس اجباری فکری یک نوع اختلال اضطرابی از افکار غیر قابل کنترل و ناخواسته است که به صورت تکراری و مداوم به مانند یک نوع آداب و رسوم فرد را مجبور به انجام آن می کنند. اگر شما هم به اختلال وسواس اجباری دچار هستید حتما متوجه شده اید که افکار و رفتار وسواسی شما غیرعقلانی و غیرمنطقی هستند اما در هر صورت نمی توانید در مقابل آن ها ایستادگی کنید و احساس رهایی کنید.اختلال وسواس فکری باعث می شود که مغز روی یک فکر گیر کند. برای مثال ممکن است شما 20 بار اجاق گاز را چک کنید تا مطمئن شوید که خاموش است یا نه ، یا دست هایتان را چندین بار بشورید تا احساس پاکی کنید.طبیعی است که انسان برای مطمئن شدن هر چیزی را دو بار چک کند مثل چک کردن اینکه آیا اتو از پریز برق خارج است یا نه ، یا شاید در ماشین به درستی قفل نشده باشد اما اگر از اختلال وسواس فکری رنج می برید و این افکار وسواسی تمام زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده است ، باید بدانید که کمک در دسترس شماست. با انتخاب کردن روش درمانی و تکنیک ها و استراتژی های فکری و رفتاری میتوانید کنترل زندگی خود را مجددا به دست بگیرید.

Close